GNU Emacs マニュアル 20.6

http://www.ascii.co.jp/books/detail/4-7561/4-7561-3413-0.html

・マニュアル本体
ftp://ftp.ascii.co.jp/pub/GNU/emacs-20.x/emacs-20.6-man-jp.tgz

・@nodeの不備を補完するパッチ
http://namazu.org/~tsuchiya/doc/emacs-20.6-man-jp.patch.bz2

% gtar xzf emacs-20.6-man-jp.tgz
% cd emacs-20.6-man-jp
% bzcat ../emacs-20.6-man-jp.patch.bz2 | patch
ack.texiを emacs-20.7のアーカイブファイルからコピー
C-x C-f emacs.texi [RET]
M-x texinfo-format-buffer [RET]
C-x C-s
% cp emacs-ja* /usr/local/info
/usr/local/info/dirを編集して終わり。

Emacs Lisp リファレンスマニュアル

http://www.ascii.co.jp/books/detail/4-7561/4-7561-3414-9.html

・マニュアル本体
ftp://ftp.ascii.co.jp/pub/GNU/elisp-manual-20/elisp-manual-20-2.5-jp.tgz

・訂正情報
ftp://ftp.ascii.co.jp/pub/GNU/elisp-manual-20/elisp-manual-20-2.5-jp.ERRATA.000422.jis
ftp://ftp.ascii.co.jp/pub/GNU/elisp-manual-20/elisp-manual-20-2.5-jp.ERRATA.000508.jis

・@nodeの不備を補完するパッチ
http://namazu.org/~tsuchiya/doc/elisp-manual-20-2.5-jp.patch.bz2

% gtar xzf elisp-manual-20-2.5-jp.tgz
% cd elisp-manual-20-2.5-jp
% bzcat ../elisp-manual-20-2.5-jp.patch.bz2 | patch
% cat ../elisp-manual-20-2.5-jp.ERRATA.000422.jis | patch
% cat ../elisp-manual-20-2.5-jp.ERRATA.000508.jis | patch
% ln -s index.unperm index.texi
なぜかinternals.texiだけうまくいかないので手動修正。。。
C-x C-f elisp.texi [RET]
M-x texinfo-format-buffer [RET]
% cp elisp-jp* /usr/local/info
/usr/local/info/dirを編集して終わり。