% echo “charset=UTF-8” | sed -e ’s/charset=utf-8/charset=euc-jp/'
charset=UTF-8
% echo “charset=UTF-8” | sed -e ’s/charset=utf-8/charset=euc-jp/i'
charset=euc-jp